Legislativa

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Nařízení č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

stáhnout dokument

Zákon č. 86/2002 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

stáhnout dokument

Nařízení vlády č. 91/2010

Nařízení č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

zobrazit dokument